Izvajalci

Gradbena dela na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop izvaja podjetje Riko s partnerji Kostmann, Slemenšek in Pomgrad. Storitve strokovnega nadzora del izvaja podjetje Projekt Nova Gorica.