Obseg del

V sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop bomo izvedli nadgradnjo vodovodnih sistemov v vseh petih sodelujočih občinah: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

 

Skupno bomo zgradili:

  • 111.281 metrov cevovodov
  • 17 prečrpališč
  • 9 hidropostaj

Vodovodne sisteme petih občin bomo povezali v enotni sistem, ga hidravlično izboljšali in v omrežju zagotovili ustrezne tlake.

Vzpostavili bomo skupni nadzorni center, ki bo zagotavljal nemoteno in kakovostno vodooskrbo v vseh petih občinah. Upravljavec novozgrajenega vodovoda Drava bo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi.