Občina Muta: Dobra voda za boljši jutri

petek, 14.12.2018

Na območju občine Muta se gradnja novih cevovodov ter pripadajočih objektov vodovodne infrastrukture, ki bodo vodovod občine povezali v celovit in sodobni sistem petih občin zgornje Dravske doline, počasi bliža koncu. Zgrajenih je že dobrih 65 odstotkov novih cevovodov, za leto 2019 ostajajo še dela na objektih črpališč in vodohranov. Naložbo v skupni vrednosti skoraj 50 milijonov evrov v večji meri financira Kohezijski sklad Evropske unije, deloma državni in deloma občinski proračuni sodelujočih občin.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, ki je skupni projekt občin Muta, Dravograd, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica, na območju občine Muta obsega gradnjo več sklopov novih cevovodov v skupnem obsegu 21 kilometrov in gradnjo objektov vodovodne infrastrukture. Izgradnja cevovodov na povezovalnem vodu ter cevovodov na odsekih Abrasiv, Breznik in Matij se zaključuje, v prihodnjem letu bodo zgradili še odseka Verber in Mlake. Do zdaj je bilo zgrajenih že približno 14 kilometrov novih cevovodov, kar predstavlja dobrih 65 odstotkov vseh predvidenih na območju občine Muta. Leto 2019 bo poleg preostalih cevovodov zaznamovala še gradnja potrebnih črpališč in vodohranov.

V industrijski coni občine Radlje ob Dravi se je že začela tudi gradnja skupnega nadzornega centra, ki bo bdel nad delovanjem celotnega vodovodnega sistema in zagotavljal kakovostno oskrbo prebivalcev vseh petih občin s pitno vodo. Nadzorni center bo zgrajen ob prostorih Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, ki bo novozgrajeni vodovod v prihodnje upravljalo.

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, katerega gradnja se je začela spomladi 2016 in bo zaključena aprila prihodnje leto, je prebivalcem občin Muta, Dravograd, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica zagotoviti zadostne količine pitne vode v vseh letnih časih ne glede na vremenske pogoje ter ustrezno kakovost vode. Z naložbo bomo občine poskrbele za dolgoročno varno oskrbo tako sedanjih kot prihodnjih generacij prebivalcev s čisto in zdravo pitno vodo. Z nadgradnjo vodovodnih sistemov bomo izvedli hidravlične izboljšave omrežja in z novimi priključki razširili sistem javne vodooskrbe. S projektom bomo zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo za 18.000 prebivalcev, 5.000 prebivalcev pa bomo na novo priključiti na javno vodovodno omrežje.