Podpisali pogodbo z izvajalcem projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«

torek, 29.03.2016

Danes so v dvorcu Bukovje podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«. Marijana Cigala, županja Občine Dravograd, nosilne občine projekta, je izpostavila velik pomen izvedbe projekta za prebivalce na območju petih koroških občin in slovesno podpisala pogodbo z Janezom Škrabcem, direktorjem podjetja Riko, d.o.o., ki bo izvedlo gradbena dela na vodnih objektih.

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop« povezuje pet koroških občin, nosilno občino Dravograd ter občine Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. Namen projekta je zagotoviti dolgoročno varno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. V sklopu naložbe bodo nadgradili vodovodne sisteme v vseh petih občinah, zagotovili zadostnost vodnih virov in uredili zanesljivo oskrbo z neoporečno vodo. Vodovodno omrežje občin bodo povezali v enovit sistem, ga hidravlično izboljšali in uredili nove priključke na javno vodooskrbo 5.000 prebivalcem ter zagotovili varnejšo in boljšo oskrbo s pitno vodo 18.000 prebivalcem. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več informacij: vodja projekta, mag. Marko Verčnik, Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.: 02 872 35 61, e-mail: marko.vercnik@dravograd.si