V občinah zgornje Dravske doline kmalu boljša oskrba s pitno vodo

četrtek, 06.12.2018

V občinah Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica nadaljujejo z obsežnim infrastrukturnim projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Gradnja, ki se je pričela spomladi 2016, se počasi bliža koncu. Položenih je bilo že dobrih 80 odstotkov vseh predvidenih cevovodov, izvajalci pa intenzivno nadaljujejo z deli na vodovodnih objektih.

V občini Dravograd je zgrajenih že 90 odstotkov cevovodov. Dokončati morajo še traso v Trbonjah, povezavo na Robindvor in povezavo do vodohrana Jeznik na Kronski gori. Prav tako morajo dokončati in ustrezno opremiti vodohrane, hidropostaje in črpališča.

V občini Muta zaključujejo izgradnjo cevovodov na povezovalnem vodu ter na odsekih Abrasiv, Breznik in Matij. Zaključiti morajo še z deli na črpališčih in vodohranih, za leto 2019 ostaja tudi izgradnja odsekov Verber in Mlake.

V občini Podvelka je izgradnja cevovodov že zaključena. Potrebno je urediti obstoječe vodohrane, jih povezati z novimi cevovodi ter opremiti s telemetrijo in povezati z nadzornim centrom.

V občini Radlje ob Dravi so zgrajeni vodovodni sistemi v Vuhredu, na Remšniku in v centru Radelj. Zgrajena je polovica cevovodov sistema Št. Janž ter 70 odstotkov povezovalnega vodovoda Radlje – Brezno. Urediti morajo še dve vodni vrtini v Zg. Vižingi in preurediti obstoječe črpališče. Pričela se je tudi gradnja skupnega nadzornega centra, ki bo zagotavljal kakovost vode v vseh petih občinah.

V občini Vuzenica so v sklopu vodovodnega sistema Sv. Vid zgradili nove cevovode za povezavo črpališča z novim vodohranom Na klancu. Prenovili so vodovod skozi Sv. Vid, ob črpališču Sv. Vid pa bodo uredili novo vrtino. V naselju Vuzenica, kjer bodo prenovili vse dotrajane ulične vode, so dela že v zaključni fazi. Urejajo še dve novi črpališči in izboljšujejo obstoječe vodohrane. Gradijo tudi povezovalni vodovod Vuzenica, ki bo potekal vse do naselja Muta.

Vsa dela naj bi bila zaključena do konca aprila prihodnje leto. Naložba v skupni vrednosti skoraj 50 milijonov evrov prebivalcem prinaša dolgoročno varno oskrbo s kakovostno pitno vodo. V večji meri jo financira Kohezijski sklad Evropske unije, deloma državni in deloma občinski proračuni sodelujočih petih občin.