V občini Dravograd zaključenih že 90 odstotkov metrov novih cevovodov

petek, 21.12.2018

V občini Dravograd nadaljujemo z obsežnim infrastrukturnim projektom petih občin zgornje Dravske doline Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Gradbena dela na projektu, ki so se začela spomladi leta 2016, se počasi bližajo koncu. Na območju občine Dravograd je položenih že 90 odstotkov metrov novih cevovodov, zaključujejo se tudi dela na objektih vodovodne infrastrukture.

V naslednjih mesecih morajo izvajalci del dokončati še traso vodovoda v Trbonjah, povezavo na Robindvor in povezavo do vodohrana Jeznik na Kronski gori. Prav tako morajo dokončati in ustrezno opremiti vse pripadajoče objekte, torej vodohrane, hidropostaje in črpališča. V nadaljevanju bodo sledila še pridobivanja uporabnih dovoljenj za posamezne novozgrajene sklope vodovodnega omrežja.

V projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop poleg občine Dravograd sodelujejo še občine Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica. Projekt obsega hidravlične izboljšave in nadgradnjo vodovodnih sistemov v vseh petih občinah ter njihovo povezavo v enotni sistem. V Radljah se je ob prostorih Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, bodočega upravljavca novega enovitega vodovoda, že začela tudi gradnja skupnega nadzornega centra, ki bo zagotavljal nemoteno in kakovostno oskrbo prebivalcev teh občin s čisto pitno vodo.

Tako kot v Dravogradu se polaganje novih cevovodov zaključuje tudi v drugih občinah. V občini Podvelka so s polaganjem vodovodnih cevi že v celoti zaključili, skupaj pa je dokončanih že približno 80 odstotkov vseh po projektu predvidenih cevovodov. Izvajalci gradbenih del v vseh občinah zdaj intenzivno gradijo objekte vodovodne infrastrukture, kot so črpališča, prečrpališča in vodohrani. Dela med drugim potekajo na vodohranih Breznik, Matijevo, Trbonje, Sv. Vid in Vuhred. Gradnja črpališča v Trbonjah je končana, na Spodnji Muti pa se dela še nadaljujejo.

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop znaša skoraj 50 milijonov evrov, projekt pa poleg sodelujočih občin sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Skupaj bomo v sklopu projekta dogradili preko 110 kilometrov novih cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč in 9 hidropostaj. Izgradnja ustrezne vodovodne infrastrukture bo ugodno vplivala na zdravje ljudi in prispevala k višji kakovosti življenja prebivalcev teh občin, izboljšali se bodo tudi pogoji za nadaljnji razvoj občin in širše regije.