V Podvelki nadgrajujemo vodovodni sistem za kakovostno oskrbo s pitno vodo

sreda, 24.05.2017

V občini Podvelka izvajamo nadgradnjo vodovodnega sistema, ki je del skupnega projekta petih občin zgornje Dravske doline Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Načrtujemo vzpostavitev enotnega vodovodnega sistema, ki bo omogočal lažji in učinkovitejši nadzor nad kakovostjo vode in zanesljivo oskrbo v zadostnih količinah. Naložbo, ki prinaša varno oskrbo s kakovostno pitno vodo, poleg občin sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Z naložbo v bolj kakovostno vodooskrbo prebivalcev na območju občine Podvelka bomo ohranili obstoječe vodne vire, voda za distribucijo uporabnikom pa bo prihajala tudi iz občine Radlje ob Dravi, zato gradimo tranzitni cevovod od občine Radlje ob Dravi do naselja Vurmat. V sklopu naložbe bomo uredili vodooskrbo za večja naselja, in sicer za Brezno, Podvelko in Ožbalt. Tri, v obstoječem sistemu ločene vodovodne sisteme Brezno, Podvelka in Ožbalt, bomo povezali v skupni sistem. 

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop na območju občine Podvelka vključuje izgradnjo povezovalnega vodovoda Radlje – Brezno ter vgradnjo povezovalnega cevovoda do Podvelke. V naselju Brezno bo zgrajen povezovalni vod do obstoječega vodohrana Brezno. Od zaključka trase povezovalnega cevovoda od Radelj do Brezna bo preko naselja Ožbalt do naselja Vurmat zgrajen povezovalni vodovod Brezno – Vurmat. V naselju Ožbalt bo zgrajena tudi povezava do obstoječega vodohrana Ožbalt. Prav tako bomo v sklopu projekta uredili povezovalni cevovod Podvelka do obstoječega vodohrana Podvelka. Skupno bomo v občini Podvelka nadgradili oz. na novo zgradili 13.370 metrov vodovoda.

Novozgrajeni vodovod bo za občino Podvelka in njene prebivalce pomenil dolgoročno pomembno pridobitev na področju oskrbe s pitno vodo. Skupna naložba petih občin je vredna nekaj manj kot 50 milijonov evrov, z njo pa bomo 18.000 prebivalcem občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica in Podvelka zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Projekt predvideva tudi priključitev dodatnih 5.000 prebivalcev na javno vodovodno omrežje. Kakovostna vodooskrba bo pozitivno vplivala na izboljšanje zdravja in splošno kakovost življenja v naših občinah ter bo omogočala nadaljnji razvoj območja.