Začenja se gradnja novega vodovodnega sistema v občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka

petek, 27.05.2016

Sredi maja so se z zakoličenjem in pregledom tras v občinah Dravograd in Podvelka začela pripravljalna gradbena dela na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Projekt je izjemnega pomena, saj predstavlja naložbo v dolgoročno varno oskrbo prebivalcev petih koroških občin s pitno vodo. Poleg nosilne občine Dravograd v projektu sodelujejo še občine Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop je odpraviti problematiko nezadostnih količin pitne vode in zagotoviti njeno ustrezno kakovost na območju petih občin tako za sedanje kot za prihodnje generacije prebivalcev. Vodovodno omrežje bodo povezali v enovit sistem, ga hidravlično izboljšali in v omrežju zagotovili ustrezne tlake. Gradnja se je v občini Dravograd na odseku Podklanc – Dobrava in na dveh odsekih v občini Podvelka začela že v maju, v naslednjih mesecih se bodo odpirala gradbišča tudi v ostalih treh občinah.

Naložba bo 18.000 prebivalcem občin zgornje Dravske doline prinesla boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, 5.000 prebivalcev pa bo na novo priključenih na javno vodovodno omrežje. V sistem javne vodooskrbe bodo tako vključili tudi naselja, ki so se do sedaj napajala iz manjših zasebnih virov in sistemov. Večino lokalnih vodnih virov bodo zaradi premajhne kapacitete in drugih neustreznosti opustili.

V sklopu projekta bodo nadgradili vodovodne sisteme v vseh petih občinah. Skupaj bodo zgradili 111.281 metrov cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in vzpostavili skupni nadzorni center. Izgradnja ustrezne vodovodne infrastrukture bo ugodno vplivala na zdravje ljudi in prispevala k višji kakovosti življenja prebivalcev tega območja, izboljšali se bodo tudi pogoji za nadaljnji razvoj občin in širše regije.

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop znaša le nekaj manj kot 50 milijonov evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014–2020 ter sodelujoče občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka iz svojih proračunov. Upravljavec novozgrajenega vodovoda Drava bo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi.

Članek je bil objavljen v junijski številki Informatorja, glasila Občine Dravograd.