Zaključenih že 80 odstotkov metrov novega cevovoda

četrtek, 08.11.2018

Gradbena dela na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, ki pokriva pet občin zgornje Dravske doline, so se pričela maja 2016, do zdaj pa je po navedbah izvajalca del bilo položenih že približno 80 odstotkov metrov vseh predvidenih cevovodov. Preostali cevovodi, ki jih projekt še predvideva, bodo položeni v prihodnjih mesecih, kot bodo vremenske razmere to dopuščale.

V občini Podvelka so s polaganjem vodovodnih cevi že v celoti zaključili, v občinah Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta in Vuzenica pa se gradnja novih cevovodov prav tako bliža koncu. V tem obdobju izvajalci gradbenih del v vseh sodelujočih občinah intenzivno gradijo objekte vodovodne infrastrukture, kot so črpališča, prečrpališča in vodohrani. Dela med drugim potekajo na vodohranih Breznik, Matijevo, Trbonje, Sv. Vid in Vuhred. Gradnja črpališča v Trbonjah je končana, na Spodnji Muti pa se dela še nadaljujejo. 

Vsi novi in obstoječi objekti vodovodne infrastrukture petih občin bodo povezani v enotni sistem, zato v vse objekte vgrajujejo telemetrijo, ki bo omogočala izvajanje ustreznega nadzora nad delovanjem sistema. Nadzorni center, katerega gradnja se je prav tako že pričela, bo v industrijski coni občine Radlje ob Dravi, ob prostorih Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, ki bo novozgrajeni vodovod v prihodnje upravljalo. 

Skupaj bodo v sklopu projekta dogradili preko 110 kilometrov novih cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in vzpostavili skupni nadzorni center. Izgradnja ustrezne vodovodne infrastrukture bo ugodno vplivala na zdravje ljudi in prispevala k višji kakovosti življenja prebivalcev teh občin, izboljšali se bodo tudi pogoji za nadaljnji razvoj občin in širše regije. 

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop znaša le nekaj manj kot 50 milijonov evrov, projekt pa poleg občin sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Povezovalni vod preko starega železniškega mostu, ki je sedaj pešpot v Črneče

Opazerska in zidarska dela na vodohr anu Sv. Vid - Dve celici po 100m3

Vodohran Vuhred - dve celici po 200m3

Vodohran Matijevo

Črpališče Sp. Muta - letvanje strešne konstrukcije

Dela na vodovodu skozi center mesta Radlje ob Dravi

Črpališče Trbonje

Izvedba vodohrana Trbonje

Priprava na asfaltiranje ulice, kjer poteka vodovod

 

Povezovalni vod Radlje - Brezno

Asfaltirana kolesarska steza, kjer poteka povezovalni vodovod Dravograd-Muta

 

Opaž nadstreška na vodohranu Breznik