Opis projekta

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop povezuje pet koroških občin zgornje Dravske doline, Dravograd, Muto, Vuzenico, Radlje ob Dravi in Podvelko. Namen projekta je prebivalcem zagotoviti zadostne količine pitne vode v vseh letnih časih ne glede na vremenske pogoje ter v vsakem trenutku zagotoviti ustrezno kakovost vode, ki priteče iz naših pip.

Z naložbo bomo občine poskrbele za dolgoročno varno oskrbo tako sedanjih kot prihodnjih generacij prebivalcev s čisto in zdravo pitno vodo. Z nadgradnjo vodovodnih sistemov bomo izvedli hidravlične izboljšave omrežja in z novimi priključki razširili sistem javne vodooskrbe tudi na naselja, ki so se doslej napajala iz manjših zasebnih sistemov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.